Privacybeleid

TEXTOS WANDA SL verplicht zichzelf om voor, tijdens en na de levering van diensten absolute geheimhouding te betrachten met betrekking tot informatie die met ons gedeeld wordt. Deze zal in geen enkel geval ter beschikking worden gesteld aan derden, noch zal inzage worden verleend of informatie worden verstrekt over de aard ervan. Wij stellen ons juridisch en ethisch verantwoordelijk voor absolute geheimhouding en zetten daartoe technologische middelen als versleuteling en houden scherp toezicht op de naleving van de privacybescherming van onze klanten.